Muzică vocală

Studiile de canto se referă la cele trei mari domenii ale artei cântului: canto clasic, muzica populară și muzica ușoară.

Baza clasică de studiu constă în pregătirea muzicală – teoretică și practică, pentru fiecare dintre cele trei domenii ale muzicii vocale – în sensul:

  • însușirii temeinice a tehnicilor vocale, corespunzătoare cerințelor artistice specifice ale celor trei genuri de muică
  • însușirile unui repertoriu variat și bogat în conținut
  • realizări artistice și interpretative valoroase care să reliefeze personalitatea fiecărui elev – interpret
  • Elevii sunt îndrumați pentru însușirea tehnicii vocale, dezvoltarea sensibilității artistice și cunoașterea aprofundată a diverselor genuri, stiluri și epoci de creație. Un repertoriu bogat-axat pe creația românească clasică și contemporană – cu un conținut de certă valoare artistică, ținându-se seama de specificul muzicii culte, populare și ușoare

Muzică instrumentală

Durata studiilor 3 – 5 ani, în funcție de specialitate