Admitere înscriere anul școlar 2022 – Școala Populară de Arte

Documente admitere cursuri

Pentru admiterea la Școala Populară de Arte Mureș ai nevoie de următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere Formular TIP (se solicită la secretariatul instituției); sau poți să-l descarci de aici …. ( descarcă)
  2. Copie după CI sau, după caz, alt document de identificare care să aibă în conținut CNP-ul solicitantului (ex. certificat de naștere, pașaport etc);
  3. Chitanță – dovadă achitare taxă de înscriere ( în valoare de 60 lei). Taxa se plătește la casieria Școlii Populare de Arte
  4. Anexa Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal -declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a cursantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor. (formularul tip se solicită la secretariatul instituției) sau poți să-l descarci de aici ….(descarcă)

Înscrie-te acum, vino și ia contact cu arta!

ETAPE PREMERGĂTOARE ÎNSCRIERII

Se completează fișa de înscriere, anexându-se documentele menționate mai sus și se depune la secretariatul instituției.

Evaluarea solicitanților se va face în perioada stabilită de instituție de către fiecare profesor în parte, în conformitate cu opțiunile exprimate în formularul de înscriere. Programarea evaluărilor va fi comunicată solicitanților de către formatori.

Urmare a susținerii probei de aptitudini, respectiv a interviului, solicitantul va primi calificativul ”admis” sau ”respins”.

Solicitanții declarați admiși vor fi repartizați în limita locurilor disponibile, la clasa de curs a fiecărui profesor.

Categorii: Admiteri

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *