Centrul Județean pentru Cultură Tradițională şi Educație Artistică a Judeţului Mureș este o instituţie de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Mureș, și are în componenţă secţiile: Şcoala Populară de Arte şi Centrul de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale .

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE

Şcoala Populară de Arte din Tîrgu-Mureş, denumită în continuare Şcoala de Arte este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, cu profil de învăţămînt artistic şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale, unică în judeţ, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, ale normelor didactice şi metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului precum şi ale propriului Regulament de organizare şi funcţionare.
     Şcoala de Arte din Tîrgu-Mureş este continuatoarea şcolii înfiinţate în oraşul nostru în anul 1908. Denumirea instituţiei s-a schimbat de-a lungul vremii, astfel că, în anul 1954 ” Conservatorul ” tîrgumureşean -unul dintre cele 16 conservatoare existente în ţară în acel moment – îşi schimbă denumirea în „Şcoala Populată de Artă „, pentru ca mai apoi să primească şi denumirile de ” Şcoala de Arte ” şi „Şcoala Populară de Arte şi Meserii” .
     În perioada 1908-1913, şcoala şi-a desfăşurat activitatea în diferite sedii pentru ca în anul 1913, la terminarea Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş, şcoala să fie mutată în noua clădire construită în acest scop, avînd la dispoziţie săli de curs, săli de spectacol şi spaţii pentru expoziţii. În anul 1978 şcoala a fost abuziv scoasă din Palatul Culturii, primind ca sediu Palatul „Apollo” din P.ţa Trandafirilor nr.5, unde funcţionează şi în prezent, la etajele I. II. şi III. ale clădirii.
     Misiunea instituţiei este de a menţine învăţămîntul în domeniul educaţiei permanente, al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare.
     Pentru realizarea acestei nobile misiuni Şcoala de Arte din Tîrgu-Mureş îşi desfăşoară activitatea : 
La sediu cu secţii de artă :
     – Muzică : canto clasic, canto muzică uşoară, canto muzică 
populară, pian, vioară, chitară, acordeon, orgă electronică, percuţie, instrumente de suflat.
     – Arte vizuale : pictură, grafică, sculptură, design, artă decorativă, tapiţerie, artă fotografică
     – Coregrafie : balet contemporan, balet clasic, dans de
societate, arta mişcării ” manechine „, stepp-ritm, dans popular 
     – Teatru : arta actorului, arta păpuşărească, regie 
     – Iniţiere muzică-dans pentru preşcolari ş.a. 


CENTRUL DE CONSERVARE ȘI PROMOVARE A CULTURII TRADIȚIONALE MUREȘ

A fost înfiinţat în anul 1955, are drept obiectiv fundamental cunoaşterea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi valorilor culturii populare în contextul dezvoltării culturii naţionale. Centrul constituie banca de date şi valori ale culturii populare, creatoare a patrimoniului tradiţional din judeţ, în devenirea actuală, şi funcţionează drept centru ştiinţific şi metodologic al activităţii de conservare, stimulare şi promovare a tradiţiei şi creaţiei populare în viaţa culturală, în spiritul autenticităţii şi sub semnul valorii.     Judeţul Mureş reprezintă în arealul culturii populare o zonă deosebit de bogată şi variată, tocmai prin confluenţa câtorva sub-zone etnofolclorice importante – Mureşul Superior, Valea Gurghiului, Cîmpia, Tîrnavele – şi prin culoarea pe care o dă convieţuirea pe aceste locuri a românilor, maghiarilor, germanilor şi rromilor, dovadă stând jocurile populare, cântecele, costumul popular purtat la sărbători, cele peste 100 de ansambluri folclorice şi formaţii de jocuri populare active existente în momentul de faţă, centrele meşteşugăreşti şi de artă populară din diferite sate şi artizanii cunoscuţi în ţară şi peste hotare.

Află mai multe … clik!


     Scopul este atît de conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale şi artistice universale, locale şi zonale, cât şi unul formativ, prin punerea la dispoziţia cetăţenilor judeţului Mureş – şi nu numai – a unei forme de învăţămînt artistic la standarde ridicate, deschisă tuturor segmentelor sociale, indiferent de vârstă, naţionalitate, rasă, sex, religie, sau apartanenţă politică, cu sau fără cunoştinţe prealabile de specialitate , dând astfel posibilitatea de cultivare a valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane, de dezvoltare a artei interpretative în toate domeniile şi nu în ultimul rînd de stimulare a creativităţii şi talentului, în vederea dezvoltării libere şi a adaptării populaţiei la evoluţiile majore din cadrul societăţii .
Şcolarizarea se face prin : 
– susţinerea unui examen de admitere pentru testarea aptitudinilor ;
– şcolarizare între 1 şi 5 ani cu predare individuală sau 
colectivă , funcţie de specialitate ; 
– posibilitatea de a urma ani de pregătire sau ani de perfecţionare/specializare ; 
– achitare de taxe şcolare.

Cursurile se finalizează cu obţinerea unor diplome /certificate de absolvire emise sub girul Ministerului Culturii şi Cultelor .     Absolvenţi ai Şcolii de Arte din Tîrgu-Mureş sunt în prezent membri ai unor formaţii instrumentale de muzică uşoară sau populară, ai Corului Filarmonicii de Stat din Tîrgu-Mureş, ai Corului Operei din Bucureşti, solişti de muzică populară, solişti de muzică uşoară, balerini, au expoziţii personale sau urmează cursuri universitare în domeniile absolvite. 
     Cei mai buni cursanţi şi absolvenţi ai şcolii participă la diferite manifestări artistice : spectacole, festivaluri, concursuri. 
     Anual, în ultimile zile ale lunii mai, la Palatul Culturii din Tîrgu-Mureş se desfăşoară Festivalul Internaţional „Zilele Şcolilor de Arte”, iar la începutul lunii iunie au loc spectacolele de sfîrşit de an şcolar.
     Informaţii suplimentare la sediul şcolii sau la telefon-Fax nr. 0265 – 236970. 

Centrul Județean pentru Cultură Tradițională şi Educație Artistică a Judeţului Mureș este o instituţie de cultură dinamică şi are misiunea de a iniţia programe şi proiecte de educaţie permanentă prin care să asigure o largă ofertă culturală, să conserve şi să valorifice valorile morale şi artistice ale comunităţii locale şi ale patrimoniului naţional, de a organiza şi desfăşura activităţi cultural artistice, urmărind prin aceste activităţi dezvoltarea socio-culturală şi economică a judeţului.