REZULTATUL FINAL pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat pe durată nedeterminată

REZULTATL INTERVIULUI pentru concursul-examen de ocupare a posturilor temporare vacante de profesor pe durată determinată la plata cu ora superioare de specialitate

REZULTATUL PROBEI SCRISE
pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat pe durată nedeterminat
ă

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat pe durată nedeterminat
ă

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul-examen de ocupare a posturilor temporare vacante de profesor pe durată determinată la plata cu ora superioare de specialitate

Concurs profesor plata cu ora -13 posturi –studii superioare de specialitate pe durată determinată

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ TRADIȚIONALĂ ȘI
EDUCAȚIE ARTISTICĂ MUREȘ, organizeazã concurs care se va desfășura
conform Hotărâri Guvernului nr. 286 din 2011, Legii nr. 1/2011, pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar vacante , pe durată determinată:
Profesor plata cu ora -13 posturi –studii superioare de specialitate pe
durată determinată (secția Școala Populară de Arte Tîrgu Mureș), specialitățile canto
muzică ușoară, canto popular,canto popular maghiar, canto clasic, arte plastic (grafică,
pictură, design vestimentar, iconografie), instrumente de suflat,, vioară clasică și populară,
teorie, solfegii și istoria muzicii secția maghiară, chitară, percuție, acordeon, dans popular
maghiar

Concurs pentru ocuparea unei funcțicontractuale de muncitor calificat, cu atribuţii conform fişei postului curăţenie, pe durată nedeterminată:

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ TRADIȚIONALĂ ȘI
EDUCAȚIE ARTISTICĂ MUREȘ, organizeazã concurs care se va desfășura
conform Hotărâri Guvernului nr. 286 din 2011, pentru ocuparea unei funcții
contractuale de muncitor calificat, cu atribuţii conform fişei postului de
curăţenie, pe durată nedeterminată.

Rezultatul probei interviului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere 2020

pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar vacante , 2020-1,5 posturi studii superioare de specialitate pe durată determinată

Anunțuri și informații

Concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar vacante , 2020-1,5 posturi studii superioare de specialitate pe durată determinată

Rezulatatul probei interviului 2020

Rezultatul probei interviului pentru concursul funcțiilor contractuale temporare vacante, pe perioadă determinată.

Concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar vacante , pe durată determinată 2020

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ TRADIȚIONALĂ ȘI
EDUCAȚIE ARTISTICĂ MUREȘ, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar vacante , pe durată determinată:
Profesor plata cu ora -13 posturi –studii superioare de specialitate pe
durată determinată (secția Școala Populară de Arte Tîrgu Mureș)

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere 2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru examenul/concursul de ocupare a posturilor temporar vacante de profesori pe durata determinată, plata cu ora la secția Școala Populară de Arte din cadrul Centrului pentru Cultură și Educație Artistică Mureș

Candidații declarați admiși vor susține interviu în data de 8 octombrie ora 10.00