Rezultatul probei interviului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere 2020

pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar vacante , 2020-1,5 posturi studii superioare de specialitate pe durată determinată

Anunțuri și informații

Concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar vacante , 2020-1,5 posturi studii superioare de specialitate pe durată determinată

Rezulatatul probei interviului 2020

Rezultatul probei interviului pentru concursul funcțiilor contractuale temporare vacante, pe perioadă determinată.

Concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar vacante , pe durată determinată 2020

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ TRADIȚIONALĂ ȘI
EDUCAȚIE ARTISTICĂ MUREȘ, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar vacante , pe durată determinată:
Profesor plata cu ora -13 posturi –studii superioare de specialitate pe
durată determinată (secția Școala Populară de Arte Tîrgu Mureș)

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere 2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru examenul/concursul de ocupare a posturilor temporar vacante de profesori pe durata determinată, plata cu ora la secția Școala Populară de Arte din cadrul Centrului pentru Cultură și Educație Artistică Mureș

Candidații declarați admiși vor susține interviu în data de 8 octombrie ora 10.00